فارسی

دستاورد مهم دانشمندان چینی در تحقیقات کرم ابریشم

CMG2022-06-23 15:45:36
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

دانشمندان چینی از اطلس عدم تجانس و مجموع مکمل‌های mRNAسلول‌های ترشحِ ماده ابریشمِ کرم ابریشم در یک تفکیک تک‌سلولی رونمایی کرده که دستاورد قابل توجهی در تحقیقات مربوط به کرم ابریشم محسوب می‌شود.

این یافته‌ها بخشی از یک مقاله مرتبط با ویژگی‌های اندام ابریشم‌ساز در کرم ابریشم محسوب می‌شود که در ماه ژوئن در ژورنال علمیِ «Nature Communications» به چاپ رسیده است.

پس از رمزگشایی کل ژنوم دی ان ای کرم ابریشم در سال 2003، تیم تحقیقاتیِ پروفسور «شو هان فو» در «دانشگاه جنوب غرب» اولین تحلیل فوق پیشرفته اندام ابریشم‌ساز کرم ابریشم و پویایی‌های بروز ژن آن در ابعاد تک سلولی را انجام داد که موفقیتی بسیار بزرگ در پژوهش‌های سطوح بافت تا سلولِ تک قلمداد می‌شود.

تیم فوق طی پژوهش دو ساله خود بر مشکلات فنی از جمله استخراج وسیع نمونه‌های غدد ابریشم‌ساز و تفکیک کارآمد سلول‌های غده ابریشم‌ساز فائق آمد.

Messenger Pinterest LinkedIn