فارسی

شی جین پینگ: کشورهای بریکس باید نیروی مثبت، باثبات و سازنده به جهان تزریق کنند

CMG2022-06-23 21:46:18
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین شامگاه پنج شنبه 2 تیر/ 23 ژوئن به صورت آنلاین ریاست چهاردهمین نشست سران کشورهای بریکس را بر عهده گرفت و به سخنرانی پرداخت.

شی جین پینگ با مرور تحولات پیچیده بین المللی در یک سال گذشته از جمله شیوع کرونا، مشکلات اقتصادی در جهان، مسایل صلح و امنیت جهانی گفت: ما همواره به روحیه بریکس حاکی از درهای باز، جامعیت، همکاری با منافع مشترک به تقویت همبستگی و هماهنگی پایبنده بوده ایم و مکانیسم گروه بریکس استقامت و سرزندگی را پیاده کرده و به دستاوردهایی رسیده ایم.

رییس جمهور چین تاکید کرد که این نشست در برهه حساس برای آینده جامعه بشری برگزار شده و کشورهای بریکس به عنوان بازارهای نوظهور و کشورهای بزرگ در حال توسعه باید با مسوولیت شناسی و ابتکار عمل، نیروی مثبت، باثبات و سازنده به جهان تزریق کنند.

وی یادآور شد که کشورهای بریکس باید با عدالتخواهی، ضمن یاری به اجرای چندجانبه گرایی واقعی در جامعه جهانی، حفاظت از نظم بین المللی بر اساس سازوکار و قوانین بین المللی با محوریت سازمان ملل، از اندیشه جنگ سرد و رویارویی بین بلوک ها دور شده و با تحریم یک جانبه و سوء استفاده از تحریم مخالفت کرده و با جامعه بشری با سرنوشت مشترک با سلطه جویی مقابله کنند.

رییس جمهور چین همچنین تاکید کرد که باید با تقویت اعتماد در غلبه بر همه گیری کرونا و مسوولیت پذیری برای مردم، همکاری بین المللی در این راستا را تقویت بخشیده و به طور مشترک از سلامت بشر حفاظت شود.

Messenger Pinterest LinkedIn