آثار زنگ یان شنگ

2014-11-05 21:32:11

آقای زنگ در سال 1935 میلادی در شهر شانگهای واقع در شرق چین به دنیا آمد. وی از ایران شناسان واستادان برجسته زبان و ادبیات فارسی در چین است که آثار گوناگونی درباره پیشینه زبان و ادب فارسی در چین، روابط فرهنگی و تاریخی ایران و چین، ترجمه آثار فارسی به زبان چینی و تهیه و تدوین کتاب های درسی برای فارسی آموزان چینی پدید آورده است. در اینجا برای آگاهی خوانندگان، پاره ای از آثار ایشان را معرفی می کنیم.

- مجموعه کتاب های درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد بخش فارسی دانشگاه پکن

- تدوین لغت نامه چینی به فارسی

- تدوین فرهنگ بزرگ فارسی به چینی

- تالیف کتاب مکالمه زبان فارسی

- نگارش مقاله زبان فارسی، دایره المعارف چین سال 1988

- نگارش مقاله فردوسی و اوستا

- نگارش مقاله منشای زبان فارسی و تکامل آن

- شناخت حافظ از دیدگاه یک فرد چینی، سال 1992

آثار زنگ یان شنگ

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی