چراغ ها را من خاموش می کنم

2014-11-25 14:15:31

"شین ای مینگ" استاد ادبیات فارسی دانشگاه پکن، مترجم این کتاب به زبان چینی است. او که چندین بار به منظور تحصیل و پژوهش به ایران سفر کرده، بسیار به فرهنگ این کشور علاقه مند شده است. از نظر او تاریخ، فلسفه و موسیقی و ... ایران بسیار غنی است و امروزه نیز فیلم های ایرانی و ادبیات فارسی که در دنیا معروف است از فرهنگ غنی ایران جداشدنی نیست.

چراغ ها را من خاموش می کنم

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی