فاصله صفر با ایران

2014-11-25 14:07:22

این کتاب توسط لیو جنگ تانگ سفیر پیشین چین در ایران توشته شد. جناب آقای سفیر در این کتاب تجربیات خود در ایران را معرفی کرده است و یک ایران واقعی را برای ما نشان داده است.

فاصله صفر با ایران

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی