تزریق نیروی جدید دفاع از میراث فرهنگی در مسیر جاده ابریشم

2017-01-11 14:10:28 国际在线

تسریع همکاری ها برای دفاع از میراث فرهنگی کشورهای مسیر یک کمربند -یک راه از انتظارات مشترک مردم کشورهای مسیر جاده ابریشم به شمار می‌رود. چندی پیش، چند صد نفر از دانشمندان و نمایندگان ارگان هایی از کشورهای مسیر یک کمربند -یک راه در شهر چیوان جئو سرآغاز راه ابریشم دریایی گردهم آمده و به گفت وگو درباره مبادلات بین‌المللی میراث فرهنگی و همکاری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی پرداختند.

همراه با تعمیق پیشنهاد یک کمربند -یک راه، مبادلات بین چین و کشورهای مسیر یک کمربند -یک راه بیش از پیش تقویت یافت و در سند «دورنما و عملیات پیشبرد ایجاد مشترک نوار اقتصادی جاده ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» که سال گذشته منتشر شد، درخواست مشترک کشورهای مسیر برای ثبت میراث فرهنگی جهانی و انجام مشترک کارهای دفاع از میراث فرهنگی به موضوع اصلی همکاری‌های کشورهای مسیر جاده ابریشم تبدیل شده است.

جیا لی لی معاون پژوهشگاه هنری چین گفت، تحقیقات درباره میراث فرهنگی مسیر یک کمربند -یک راه، نه تنها به دفاع از میراث فرهنگی بشر، بلکه به معرفی و بهره‌مندی مشترک از ارزش میراث فرهنگی کمک می‌کند. وراثت و حفاظت از میراث فرهنگی بخشی از شناخت مشترک کشورهای مسیر جاده ابریشم به شمار می‌رود.

در حال حاضر کشورها و مناطق مسیر یک کمربند -یک راه میراث فرهنگی معنوی زیادی دارند. تنها در چین حدود 30 اثر در فهرست میراث فرهنگی معنوی سازمان ملل ثبت شده است. ما جی یائو استاد دانشگاه آموزش بین المللی تیان جین در این مورد می‌گوید، کشورها و مناطق مسیر جاده ابریشم فرهنگ متنوعی دارند. تحقیقات درباره فرهنگ های مختلف ضمن تزریق نیروی جدید به راهبرد یک کمربند -یک راه، درک و اعتماد متقابل را نیز تقویت کرده است.

وانگ جین بئو استاد پژوهشگاه دونگ هوانگ شناسی از دانشگاه لان جئو در این مورد می‌گوید، در چارچوب همکاری یک کمربند -یک راه، دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی، غربی و آسیای جنوبی به تحقیقات دونگ هوانگ‌شناسی پرداخته و پروژه بین المللی دونگ‌هوانگ را نیز آغاز کرده‌اند. راه اندازی سایت جهانی جاده ابریشم باعث می شود میراث فرهنگی و آثار هنری که در خرابه های دونگ هوانگ و دیگر خرابه ها کشف شده قرار دارند، به بهره برداری مشترک برسند.

کارشناسان اظهار داشتند که حفاظت از میراث فرهنگی در چارچوب یک کمربند -یک راه، نه تنها به مکانیسم همکاری نیاز دارد، بلکه باید نیروی جدیدی برای زنده کردن میراث فرهنگی قدمیی نیز پیدا کرد.

هو هوی لین استاد دانشگاه ترافیک شانگهای چین معتقد است که در صورت انجام تحقیقات تاریخ استان‌ها و جاده ابریشم قدیمی، باید مکانیسم هماهنگی برای دفاع از میراث فرهنگی نیز تاسیس شود. بدون گفت و گو، همکاری و نظارت و ارزیابی فرا منطقه ای، توسعه و دفاع از میراث فرهنگی معنوی امکان‌پذیر نیست.

ما جی یائو گفت، ضمن هماهنگی در حفاظت از میراث فرهنگی معنوی ، معرفی آن هم باید به طور مطلوب انجام شود. میراث فرهنگی معنوی چین گنجینه با ارزشی است و با راهبرد یک کمربند -یک راه، تقویت حفاظت و معرفی میراث فرهنگی خود، تقویت درک و شناسایی، ماموریتی است که ما باید آن را برعهده بگیریم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی