سرمایه‌گذاری خارجی چین از صد میلیارد دلار فراتر رفت

2017-02-08 15:59:50 国际在线
داد‌ه های وزارت بازرگانی چین نشان می دهد، در هفت ماهه نخست امسال، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم چین در خارج از کشور از یک صد میلیارد دلار فراتر رفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به نحو ادغام و تملک (M&A) صورت گرفته و ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به این روش حتی از ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2015 بیشتر است. این داده‌ها همچنین حکایت از آن دارد که در نیمه نخست سال جاری میلادی تجارت خدمات چین با نرخی بیش از حد پیش بینی شده، رشدی چشمگیر داشته است.

براساس داده‌های یادشده، سرمایه‌گذاران چینی از ماه ژانویه تا ژوییه در 5 هزار و 456 بنگاه اقتصادی در 156 کشور و منطقه جهان سرمایه‌گذاری‌های 673 میلیارد و 240 میلیون یوانی معادل 10 میلیارد و 275 میلیون دلار انجام داده اند که نسبت به مدت مشابه سال

گذشته 8/61 درصد فزونی گرفته است. با این حال، در ماه ژوییه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 13 میلیارد و 890 میلیون دلاری توسط سرمایه‌گذاران چینی انجام گرفته است که نسبت به ماه پیش از آن، 5/9 درصد کاهش یافته است. این نیز سومین ماه پی در پی است که آمار ماهانه ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین پس از رسیدن به اوج آن به میزان 19 میلیارد و 990 میلیون دلار در ماه آوریل امسال، رو به نزول گذاشته است.

هان یونگ، از اداره سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری اقتصادی وزارت بازرگانی چین این را نشانه منطقی شدن سرمایه‌گذاران چینی توصیف کرده و عنوان کرد:"همان طور که می دانیم، توزیع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ماه آوریل امسال بسیار متراکم بوده و این نیز باعث شد که پس از رسیدن ارزش‌ سرمایه‌گذاری خارجی در آن ماه به اوج خود به میزان 19 میلیارد و 990 میلیون دلار، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به تدریج کاهش یابد. حال، رقم کنونی بین 14 تا 15 میلیارد دلار در ماه در نوسان است."

در مورد توزیع ‌منطقه ‌ای نیز می توان به این نتیجه رسید که ارزش سرمایه‌گذاری چین در کشورها و مناطق توسعه یافته جهان در مدت یادشده رشد سریعی داشته است. ارزش سرمایه‌گذاری در هنگ کنگ، کشورهای آسه آن، اتحادیه اروپا، استرالیا، آمریکا، روسیه و ژاپن در هفت ماهه نخست سال جاری میلادی از 75 میلیارد و 90 میلیون دلار پیشی گرفته است که 1/73 درصد حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی چین در این مدت را تشکیل می دهد.

داده‌های یادشده همچنین نشان می دهد از زمان طرح راهبرد "یک کمربند- یک راه" تا ماه ژوییه امسال، سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مسیر آن به 51 میلیارد و 100 میلیون دلار رسیده است که 12 درصد سرمایه‌گذاری خارجی چین را در این مدت تشکیل می دهد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم