رقص قلم بر کاغذ

2017-04-19 15:20:10 国际在线

اما یکی از تفاوت های بسیار مهم میان این دو هنر برجسته تکنیک خوشنویسی است. در چین از قلم مو استفاده می شود که بسته به نوع موی استفاده شده در قلم و طول موی قلم، دسته بندی شده و در ابعاد مختلف تولید می شوند. در خوشنویسی چینی از آب و مرکب استفاده می شود که از مرکب در غلظت های متفاوتی استفاده شده تا بتوان رنگ بندی و لایه های مختلف را ایجاد کرد. خوشنویسی چینی از نظر تکنیک اجرایی بسیار به نقاشی آب مرکب که در چین بسیار طرفدار دارد، نزدیک است. مرکب ها اغلب به رنگ سیاه هستند و نوع مرکب و کیفیت در گردش قلم روی کاغذ بسیار مهم است. اما در خوشنویسی ایرانی از قلم نی برای نگارش استفاده می شود که البته هنرمند خوشنویس از انواع قلم نی درابعاد مختلف استفاده می کند. مرکب ایرانی دارای رنگ های مختلفی است که پرمصرف ترین آنها رنگ سیاه و انواع ترکیب های رنگی قرمز و قهوه ای است و ماد اولیه ساخت این رنگ ها طبیعی هستند.

یکی از مهمترین موارد در خوشنویسی ایرانی تراش قلم است. زاویه برش نی و ایجاد منحنی های متوازن در دو سوی نی مهارتی است که پس از تمرین و تکرار فراوان به دست می آید و برخی از استادان بنام ایرانی تعییراتی در نحوه برش نیز ایجاد کرده اند که به میزان نگه داشتن مرکب روی نوک قلم و در گردش ها و کشش ها به روانی قلم کمک کرده است. شایان ذکر است که در سبک های مختلف خوشنویسی ایرانی نوع تراش و برش قلم متفاوت است.

برخلاف خوشنویسی چینی که از کاغذهای نازک و خشک استفاده می شود، لازمه خوشنویسی ایرانی برگه های به نسبت ضخیم بوده که لایه های شفاف و روغنی روی آنها کشیده شده است. سطح صاف و لغزنده برگه های گلاسه موجب روانی حرکت قلم روی کاغذ شده و گردش های قلم و همراهی مرکب با نوک قلم را آسانتر می کند. خوشنویسی ایرانی با هنری با نام نگارگری و تذهیب هم آمیخته است که هنرمند خوشنویس آثار زیبای خوشنویسی خود را به دستان هنرمند نگارگر سپرده تا با افزودن طرح ها و نقش های اصیل ایرانی و برگرفته از فرهنگ غنی ایرانی، زیبایی آن را دوچندان کند.

در هر دو نوع خوشنویسی چینی و ایرانی کیفیت کاغذ، مرکب و قلم در خلق اثری هنری و ماندگار نقش بسزایی دارند که می توان گفت تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای هنرمند خوشنویس در درجه اول قرار دارد.

دلیل ماندگاری هنرهایی از قبیل خوشنویسی را که ریشه ای تاریخی و فرهنگی و در برخی موارد سیاسی دارند، می توان در ایجاد انگیزه در نسل های جوان و عشق به هنر خلاصه کرد. خوشنویسان اغلب افرادی هستند که به دور از هر نوع تاثیر سیاسی یا اجتماعی به پاسداری از هنری پرداخته اند که بدون آن حلقه ارتباطی امروز با سالیان دور و گذشته از بین می رود. این هنرمندان با تلاش و تمرین بسیار در سالیان پیوسته به مهارتی دست یافته اند که با عشق و صبر آمیخته بوده و با سخاوت و دست و دلبازی به نسل بعدی منتقل شده است. هنر خوشنویسی علاوه سختی هایی که در روند فراگیری دارد با دشواری های فراوانی نیز در زمینه آموزش روبروست زیرا این هنر فقط قلم بدست گرفتن و نوشتن نیست، ارتباطی ست بسیار عمیق میان میزان درک از ادبیات و فرهنگ و تاریخ.

امتیاز ویدیو ها

تقویم

معرفی

اطلاعات خدماتی


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی