توسعه صنعت گردشگری به توسعه همه جانبه دشت نارات یاری کرد

2018-07-11 16:08:58

«در اینجا یک خانواده معمولا دارای سه تا چهار راس گاو و بیش از ده راس گوسفند است. قبلا در کل تابستان چهار تا پنج عضو خانواده مشغول چراندن این احشام بودند و فقط حدود 20 هزار یوان کاسبی می کردند. در حالی که اکنون یک نفر در گروه اسب سواری کار می کند و در یک فصل تابستان دستکم 20 هزار یوان درآمد می کند. اعضای دیگر خانواده نیز در جاهای دیگر می توانند همین مقدار درآمد کسب کنند.»

نقش صنعت گردشگری در پیشبرد توسعه اقتصادی و افزایش درآمد مردم بسیار چشمگیر است. شی نینگ، رییس کمیته اداری منطقه گردشگری نارات گفت که در حال حاضر منطقه گردشگری نارات می تواند بیش از 32 هزار فرصت شغلی فراهم کند. منطقه گردشگری نارات در سالهای اخیر با استفاده از فرصت ناشی از ساخت طرح یک کمربند یک جاده و توسعه صنعت گردشگری در منطقه خودمختار شین جیانگ، از برتریهای خود سود جسته، محصولات گردشگری جدیدی توسعه داده، تجهیزات زیربنایی را تکمیل کرده، کیفیت خدمات گردشگری را ارتقاء داده و به افزایش درآمد مردم یاری می کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی