زبان چینی پلی برای مبادلات و همکاری

2018-10-10 16:17:57

در حال حاضر مصریان بیشتری می خواهند با چین آشنا شوند. آنها شرکت در امتحان سطح زبان چینی و تحصیل در چین را روشی برای تحقق آرزوی خود می یابند.

دلیل ارجمند شدن زبان چینی در مصر، ارتقاء پیوسته نیرو و تأثیر چین است. همراه با تعمیق همکاری چین و مصر در ساختار «یک کمربند یک جاده»، مؤسسات چینی بیشتری در مصر سرمایه گذاری کرده و مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور نیز نزدیکتر می شود.

نیازهای مؤسسات چین به کارمندان مصری، برای آموزگاران زبان چینی محلی گزینه های بیشتری فراهم کرده است. برخی از مردم مصر در مؤسسه های کنفسیوس زبان چینی یاد گرفته اند و می خواهند با آموختن زبان چینی برای کار به شرکتهای چینی بروند. در سالهای اخیر نیاز مشاغل سیاسی، اقتصادی، آموزشی، گردشگری و بازرگانی به کارمندان مستعد زبان چینی افزایش می یابد.

مردم مصر امیدوارند همراه با «ارابۀ سریع» توسعۀ چین، توسعۀ مشترک را تحقق بخشند. زبان چینی پلی برای پیشبرد مبادلات و همکاری بنا می کند

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی