سفیر جدید چین در ایران: ما دوستان قدیمی را فراموش نمی کنیم

2019-08-28 16:44:00

«استاد دانشپور پرور، من سفیر چین در ایران هستم و از ملاقات با شما خوشبختم». «با خوشامد بسیار از شما دعوت می کنم مهمان سفارت چین در تهران باشید.» آپارتمان محل این ملاقات در مرکز شهر تهران پر از صدای شادی و خنده است.

چانگ هوا سفیر چین در ایران با استاد فخری دانشپور پرور هر کدام روی یک مبل نشسته اند و استاد دانشپور پرور احساسات دوستانه و صمیمی خود را نسبت به چین بیان می کند. خانۀ استاد دانشپور پرور به یک موزه و کتابخانۀ کوچک پر از «عناصر چینی» شبیه است.

خانم فخری دانشپور پرور، استاد برجستۀ باستانشناسی در سال 1971 در استان تایوان چین در رشتۀ هنر تحصیل کرد. او بعد از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران، هنر و تاریخ چین تدریس کرده و فعالانه برای تاسیس مرکز مطالعات چین شناسی در ایران تلاش کرده است. دانشگاه شهید بهشتی، یکی از دانشگاههای معروف ایران در سال 1996 رشتۀ زبان چینی را ایجاد کرد و استاد دانشپور پرور نخستین رئیس گروه آن یازده سال در این مقام خدمت کرد. امروزه چهار دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در ایران رشتۀ زبان چینی دارند. شماری از استادان و معلمان این چهار دانشگاه از دانشجویان استاد دانشپور پرور بوده اند.

استاد دانشپور پرور گردآورده های خود از چین را به چانگ هوا سفیر چین در ایران نشان می دهد. تعدادی آلبوم نقاشی که در میان آنها تصاویر ظروف چینی آبی و سفید ارزشمندترین گنیجنه ها برای خانم دانشپور پرور است و به آنها علاقۀ زیادی دارد. خانم دانشپور پرور دو عکس را نشان می دهد که ظروف چینی آبی و سفید رنگ تولید چین هستند که یکی متنی به زبان عربی و دیگری شعری از سعدی بر خود دارد.

استاد دانشپور پرور مجموعه کتابهای خود را نیز به آقای چانگ نشان می دهد. به ویژه دو کتاب، یکی مجموعه اشعار چینی ترجمه شده به زبان فارسی و دیگری گلستان سعدی با ترجمه به زبان چینی. در کتابخانۀ خانم استاد دانشپور پرور کتابهای مختلفی درباره تبادلات فرهنگی بین چین و ایران و کتابهای معروف چینی ترجمه شده به زبان فارسی وجود دارد. قفسۀ کوچکی که حاکی از دوستی طولانی چین و ایران در طول ادوار و اعصار است.

آقای چانگ هوا سفیر چین در ایران نیز که هدیه ای برای استاد دانشپور پرور آماده کرده بود، گفت «یک دست چای خوری چینی آبی و سفید به شما هدیه می کنم. می دانم که شما به ویژه دربارۀ ظروف چینی آبی و سفید رنگ مطالعات عمیقی دارید». استاد دانشپور پرور از دریافت این هدیه بسیار خوشحال شد و بارها از سفیر چین تشکر کرد و گفت که این هدیه را حتماً به دوستان خود نشان خواهد داد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی