فارسی

اولویت‌بخشی به توسعه صلح‌آمیز در مسیر چین به سوی مدرنیزاسیون

CMG2023-03-15 15:26:32
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

چین در حال ایجاد روابطی دوستانه با همسایگان خود است و عین حال یک سیاست خارجی مستقل و صلح آمیز را نیز حفظ کرده است. جستجوی یک مسیر توسعه صلح آمیز، ترویج ایجاد یک آینده مشترک برای بشریت و ایجاد مدلی جدید برای پیشرفت انسان تقاضاهای حیاتی، گزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و مشخصه‌های متمایز مسیر چین به سوی مدرنیزاسیون هستند.

در حال حاضر چشم انداز جهانی دستخوش تغییراتی سریع است که در قرن اخیر بی سابقه بوده است. این تغییرات در جهان، دوران ما و تاریخ بسیار قریب الوقوع هستند. در میانه این تغییر و گذار تاریخی، دیپلماسی چین به منظور دفاع از حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای این کشور در حال پیش رفتن است و در عین حال نوع جدیدی از روابط بین‌الملل را ترویج می‌کند و در اصلاح و ساخت یک سیستم حکمرانی جهانی مشارکت می‌ورزد.

ضمنا چین قاطعانه مقابل تمام اشکال هژمونی، سیاست استفاده از زور، ذهنیت جنگ سرد، مداخله در امور داخلی کشورها و استانداردهای دوگانه ایستاده است. چین با خویشتن‌داری و اعتماد به نفس در حیطه رقابت با کشورهای بزرگ گام‌های صعب الوصولی را برداشته تا خطرات و چالش‌های فراوان را از سر راه بردارد. چین با پایبندی به توسعه صلح آمیز در حال ایفای نقشی سازنده است.

در شرایط آشفته کنونیِ جهان در حال تغییر، دستاوردهای دیپلماتیک چین در جنبه‌های ذیر نهفته است:

چین متعهد به اصول دیپلماتیک صلح، توسعه، همکاری و نتایج برد-برد و در عین حال که از صلح جهان و ارتقاء توسعه مشترک حفاظت می‌کند در سمت صحیح تاریخ و پیشرفت بشر ایستاده است.

بر اساس روندهای توسعه انسانی، چشم انداز در حال تغییر جهان و توسعه چین در پهنه تاریخ، دیپلماسی پکن روابطش با دنیای خارج را شناخته و مدیریت کرده،‌ انصاف و عدالت بین‌المللی را رعایت نموده و بر منافع متقابل و نتایج برد-برد به جای بازی‌های مجموع صفر تاکید می‌کند.

چین انصاف و عدالت را رعایت می‌کند و به عنوان یک سازنده صلح جهان، کمک‌کننده به توسعه جهانی و مدافع نظم بین‌الملل رفتار می‌نماید. توسعه چین نیروهای جهانی برای صلح را تقویت می‌کند.

بیانیه سه جانبه اخیر چین، عربستان و ایران این واقعیت را اثبات می‌کند؛ بر اساس این بیانیه عربستان سعودی و ایران بر سر احیای روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود طی مدت دو ماه از برگزاری گفتگوهای با میانجیگری چین در پکن، موافقت کردند.

به علاوه چین یک رویکرد کل‌نگر به امنیت ملی را دنبال می‌کند و استقلال، خوداتکایی و بهبود بدون وابستگی را رعایت می‌کند. چین از طریق ارتقاء امنیت بین‌الملل امنیت داخلی و خارجی، امنیت داخل مرزها و عمومی، امنیت سنتی و غیرسنتی و امنیت مشترک و امنیت خود چین را تضمین می‌کند.

12全文 2 下一页
Messenger Pinterest LinkedIn