فارسی

نگاهی به مدرنیزاسیون به سبک چین

CMG2023-03-17 09:29:21
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در گفت و گوی مقامات عالی رتبه حزب کمونیست چین و احزاب دیگر کشورهای جهان، ضمن تشریح چگونگی آگاهی حزب کمونیست چین از مدیریت مدرنیزاسیون کشور، برای نخستین بار ابتکار تمدن جهانی را مطرح کرد.

مدرنیزاسیون خواست عمومی جامعه جهانی است. با توجه به قرار داشتن کشورهای جهان در مراحل مختلف توسعه و پیشینه های تاریخی و فرهنگی گوناگون هر یک از این کشورها، درک و شناخت آنها از مدرنیزاسیون نیز متفاوت است.

شی جین پینگ در این باره پنج پیشنهاد را مطرح کرد که عبارتند از پایبندی بر اولویت دادن به مردم، اجرای اصول استقلال و اتکا به نیروی خود و یافتن راه های متفاوت برای دست یابی به یک موقعیت مدرن، نوآوری و حفظ تداوم روند مدرنیزاسیون، به اشتراک گذاری دستآوردها در راستای مدرنیزاسیون و حفظ رویکرد پشتکاری و حفظ رهبری و جهتگیری مدرنیزاسیون.

رییس جمهور چین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدرنیزه شدن یک محصول انحصاری نیست که در اختیار قلیلی از کشورها باشد، سرکوب کردن روند توسعه دیگران نیز برای هیچ کشوری سودمند نخواهد بود. این سخنان او نشان می دهد که کشورهایی که در روند رسیدن به مدرنیزاسیون هستند باید براساس وضعیت و ویژگی های خود، بر بهره مندی مشترک از فرصت ها و ایجاد مشترک آینده پایبند باشد.

رئیس جمهور شی، همچنین با اشاره به اهمیت مدرنیزاسیون چین برای جهان تاکید کرد که دستآوردهای چین در مدرنیزاسیون فرصت های جدیدی را برای توسعه جهان فراهم کرده، نیروی محرکه جدید برای یافتن راه های مدرنیزاسیون بشر تزریق کرده و خدمات جدید را در زمینه های نظریه ها و نوآوری در مدرنیزاسیون جامعه بشری ارائه کرده که به خوبی نشان می دهد مدرنیزاسیون چین از عوامل گسترش صلح در جهان و تقویت توان عدالت خواهی در سطح بین المللی به شمار می رود.

رییس جمهور چین در نشست یاد شده همچنین برای نخستین بار ابتکار تمدن جهانی را ارائه داد و خواستار احترام به گوناگونی تمدن ها، توسعه ارزش های مشترک بشری، اهمیت دادن به میراث گذشته و نوآوری تمدنی و تقویت تبادلات و همکاری در این راستا شد. شایان ذکر است این پیشنهاد رییس جمهور شی در شرایط مطرح شد که امروز هنوز هم تعداد قلیلی از کشورهای غربی همچنان در تلاش برای ترویج «برتری تمدنی»، «درگیری تمدنی» و روی آوردن به قلدری و تحمیل اندیشه سیاسی و الگوی نظام سرمایه داری خود بر دیگر کشورها هستند و این امر مانع پیشرفت تمدن و روند مدرنیزاسیون بشر شده است.

شی جین پینگ یاوآوری کرد که ایجاد یک شبکه گفت و گو و همکاری برای تمدن های جهانی، سکوی جدیدی برای تعامل بین تمدن های کشورهای مختلف فراهم کرده است. در حقیقت، چین با میزبانی و یا برگزاری نشست گفت و گوی مقامات عالی رتبه حزب کمونیست چین و احزاب جهان، نشست سران حزب کمونیست چین و احزاب دیگر، نشست گفت و گوی تمدن های آسیایی و تلاش این کشور برای تبدیل کمربند و راه به جاده تمدن ها، به طور مستمر به تبادلات و تعامل بین تمدن های مختلف جهان و افزایش آشنایی بین مردم کشورها و نزدیک تر ساختن ارتباطات بین آنها یاری کرده است.

Messenger Pinterest LinkedIn