فارسی

پیشبرد مدرنیزاسیون جامعه بشری و ابتکار تمدن جهانی رهبر چین

CMG2023-03-17 10:35:28
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

شی جین پینگ رهبر چین، 15 مارس در گفت‌وگوی سطح بالا بین حزب کمونیست چین و احزاب سیاسی جهان بحث ترویج مدرنیزاسیون جامعه بشری و ابتکار تمدن جهانی را مطرح کرد و به این دو پرسش که به چه نوع مدرنیزاسیونی نیاز داریم و چشم انداز تمدن جهانی باید چه گونه باشد، پاسخ داد.

به چه نوع مدرنیزاسیونی نیاز داریم؟

قطبی شدن یا رفاه مشترک؟ برتری توسعه در بعد مادی یا توسعه هماهنگ در هر دو بعد مادی و معنوی؟ توسعه پرمصرف یا همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت؟ بازی حاصل جمع صفر یا همکاری برد-برد؟ تقلید کامل از الگوی دیگران یا توسعه مستقل بر اساس شرایط خود؟

شی جین پینگ در پاسخ به پرسش های فوق پنج پیشنهاد را مطرح کرد که عبارتند از فرایند مردم سالاری در روند مدرنیزاسیون، تنوع مسیرها، تداوم این روند، عمومی کردن ثمرات و عزم راسخ رهبری. از این میان، می توان گفت «مردم سالاری» مفهوم اصلی اندیشه حکمرانی شی جین پینگ است. به عبارت دیگر، هدف از ساختن یک کشور مدرن برخوردار کردن مردم از زندگی بهتر است. «عمومی کردن ثمرات» تجلی ملموس اندیشه «جامعه بشری با سرنوشت مشترک» مطرح شده از سوی شی جین پینگ است. او در این باره گفته است هر کشوری در تحقق مدرنیزاسیون باید بر مسیر «ساخت، بهره برداری و رفاه مشترک» پایبند باشد. کشورهای بیشتر توسعه یافته، باید واقعاً به توسعه سایر کشورها کمک کنند، زیرا به قیمت خاموش کردن چراغ راه دیگران، راه خود آن روشن تر نخواهد شد و مسدود کردن راه دیگران نیز باعث پیشرفت بیشتر آنان نمی شود.

رهبر چین در این گفتگو بار دیگر فرایند مدرنیزاسیون به سبک چینی را تشریح کرد و گفت، مدرنیزاسیون به سبک چینی فرایندی متکی بر جمعیت عظیم، رفاه مشترک همه مردم، هماهنگی ابعاد مادی و معنوی تمدن، همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت و توسعه صلح است و برای تحقق آن هم شرایط خود چین را باید به نظر گرفت و هم باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کرد.

او افزود در مدرنیزاسیون به سبک چینی تاریخ و فرهنگ چین با تمدن معاصر آمیخته شده و نه تنها به نفع مردم چین بوده بلکه توسعه مشترک جهان را نیز ارتقا می دهد. او تاکید کرد فرایند مدرنیزاسیون به سبک چینی هم مسیر تقویت کشور و رستاخیز ملت چین است و هم مسیر اجتناب ناپذیری برای تحقق پیشرفت مشترک بشر است.

مدرنیزاسیون به سبک چینی به چکیده اندیشه شی جین پینگ در مورد حکمرانی تبدیل شده است.

مفهوم ابتکار تمدن جهانی شی جین پینگ چیست؟

شی جین پینگ در گفتگوی فوق برای اولین بار «ابتکار تمدن جهانی» را مطرح کرد که یکی دیگر از «محصولات عمومی» بین المللی ارائه شده از سوی چین پس از مطرح کردن «ابتکار توسعه جهانی» در سپتامبر سال گذشته و «ابتکار امنیت جهانی» در آوریل سال گذشته است.

12全文 2 下一页
Messenger Pinterest LinkedIn