فارسی

آیا طرح کریدور آمریکایی "هند-غرب آسیا-اروپا" موفق خواهد بود؟

CMG2023-09-13 10:18:39
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

کریدوری با نگاه سیاسی به جای اقتصادی

به نظر می رسد بیش از آنکه نگاه اقتصادی بر طرح ترانزیتی حاکم باشد، انگیزه های سیاسی ناشی از کنار گذاشتن رقیب جهانی آمریکا یعنی چین و نیز عادی سازی سریعتر و عمیق تر روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی مد نظر بوده است. این موارد می تواند تاثیر منفی بر عملکرد این مسیر ترانزیتی داشته باشد و بدلیل هزینه هایی که به تجار تحمیل می کند، چندان موفق نباشد.

اگرچه گلایه های اردوغان را می توان ناشی از عصبانیت او از کنار گذاشته شدن از یک طرح بین المللی با مدیریت آمریکا دانست، اما از منظر اقتصادی نیز نبود ترکیه در این طرح با زیرساختهای ریلی و جاده ای آن که بدون مانعی به نام دریا به اروپا می رسد، این طرح سیاسی را بیش از پیش غیراقتصادی می کند که موفقیت آن را با ابهام روبرو می کند؛ بخصوص در مقابل رقیبی مانند چین که بیش از یک دهه است بر روی طرح خود با نام "یک جاده- یک کمربند" از منظر اقتصادی نگاه کرده و آن را با کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و حتی عربستان و امارات پیش می برد و تاکنون دهها میلیارد دلار برای آن سرمایه گذاری کرده که پیش بینی می شود چندین برابر آن، آورده برای این کشور و نیز سایر کشورهای دخیل در این طرح داشته باشد.

首页上一页12 2
Messenger Pinterest LinkedIn