فارسی

فرهنگ «صلح و هماهنگی» چین پشت توافق ایران و عربستان سعودی

CMG2023-03-15 09:10:52
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

چایخانه در فرهنگ چین همواره محلی برای بحث و بررسی امور خانوادگی، ملی و جهان بوده است. « مشورت و بررسی امور به هنگام صرف چای» در برخی از مناطق چین سابقه‌دار است و سنتی دیرین به حساب می‌‌آید. در چایخانه، طرفین دورهم می نشینند و موقع نوشیدن چای نه تنها به تبادل احساسات پرداخته و درخواست‌های خود مطرح می‌کنند، بلکه راه‌های حل مشکل را نیز با مشورت پیدا می‌کنند.

ابراز احترام به یکدیگر با یک فنجان چای نه تنها یک روش مهمان نوازی چینی است، بلکه راهی برای بیان فرهنگ «صلح و هماهنگی» چینی نیز محسوب می‌شود. فرهنگ سنتی چین از هماهنگی حمایت می‌کند. مفاهیمی مانند «احترام به صلح»، «با دیگران مهربان باش»، و «آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند» نسل به نسل در کشور چین منتقل شده و عمیقاً در روحیه مردم چین ریشه دوانده و در رفتار چینی‌ها منعکس شده است.

درمراسمافتتاحیهبازی‌هایالمپیک2008پکن،تنهادوکاراکترچینی和«هماهنگی»و茶«چای»بهنمایشدرآمد.ایندوکاراکترهمتمدنمعنویوهمتمدنمادیخلقشدهتوسطملتچینرانمایندگیمی‌کنند.ایندورابطهنزدیکبین«هماهنگی»و«چای»رانشانمی‌دهند؛«هماهنگی»ازچایبهعنوانواسطهاستفادهمی‌کند،چای«هماهنگی»رازیباییخودمی‌داندو«هماهنگی»روحفرهنگچایچینیمحسوبمی‌شود.

اخیراً ایران و عربستان سعودی در پکن با هم دست دادند و به توافق ازسرگیری روابط سیاسی رسیدند. شخصی پرسید، چین از چه نوع «جادویی» برای گرد هم آوردن این «دشمنان» قدیمی و دسترسی به این توافق حیرت انگیز استفاده کرد؟ این توافق مقدمتا ناشی از میانجیگری عراق و عمان است، اما در نهایت ایران و عربستان سعودی تصمیم گرفتند در پکن توافقنامه را امضاء و بیانیه‌ای صادر کنند؛ در واقع باید گفت علت اصلی رقم خوردن این اتفاق اعتمادشان به چین است و دلیل عمیق‌تر این اعتماد این است که آنها رفتار و فرهنگ سنتی چین را تائید می‌کنند.

چین در امور بین‌المللی همیشه شفاف عمل کرده، منصف بوده و ازعدالت طرفداری نموده و روابط دوستانه خود را با همه کشورهای خاورمیانه حفظ کرده است. چین به طور فعال مذاکرات صلح در خاورمیانه را ترویج می‌کند و از طرف‌های مربوطه دعوت می‌کند که منافع بلندمدت صلح و توسعه منطقه‌ای را در نظر بگیرند، گذشته را کنار بگذارند و به آینده نگاه کنند و به دنبال بزرگترین مقسوم علیه مشترک باشند. چین هرگز طرف‌های ضعیف را مورد آزار و اذیت قرار نمی‌دهد و بر عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها اصرار دارد. کشورهای منطقه، از جمله ایران و عربستان سعودی، این گزاره‌ها و اقدامات چین را مورد توجه قرار داده‌اند.

12全文 2 下一页
Messenger Pinterest LinkedIn