صفحه کنونی:صفحه اصلی > فرهنگی > فرهنگ چین > متن

ارتش سفالی

2014-11-25 13:38:17

کين شي هوانگدي، نخستين امپراتور سلسله كين، كسي بود كه ايالات مختلف كشور چين را متحد كرد و در سال 221 پيش از ميلاد امپراتوري چين را رسماً پايه گذاري كرد. آرامگاه امپراتور كين (مرگ به سال 210 پيش از ميلاد) در شهر شيان واقع در استان شانشي به همراه سربازان سفالي مشهوري كه در سال 1974 در اين آرامگاه كشف شدند، از سال 1987 در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شدهاند.

كين شي هوانگدي، با پايهگذاري يك حكومت مركزي قدرتمند و متحد كردن نواحي مختلف چين كه تا پيش از آن دائم با يكديگر در حال جنگ بودند، سنتي را پايهگذاري كرد كه توسط سلسلههاي آتي نيز پي گرفته شد و تا سال 1912 ميلادي كه آخرين امپراتور سلسله كينگ بر اين كشور حكمراني ميكرد، ادامه داشت.

ارتش سفالی


نخستين امپراتور سلسله كين پس از آن كه طي جنگهايي طولاني 6 ايالت مختلف چين را با يكديگر متحد كرد، به يكدست كردن قوانين و فرآيندهاي اداري در قلمرو پهناور خود پرداخت. در اين دوره خط و پول رسمي كشور چين يك شكل شد و قوانين مختلفي حتي براي طول محور چرخ گاريها و ارابهها و عرض شاهراهها تصويب شد.

ارتش سفالي نخستين امپراتور سلسله كين، از 8099 سرباز كه هر يك قد و هيكل و چهره متفاوتي دارند تشكيل شده است. اين سربازان سفالي بر اساس الگوي سربازان منتخب ارتش آن زمان چين كه از جمله جنگجوترين سربازان كل تاريخ چين بودهاند، ساخته شدهاند.


اين مجسمه در حالات و با ساز و برگ گوناگوني ساخته شدهاند كه از جمله آنها ميتوان به سربازان پياده نظام كه حالت ايستاده دارند، كمانداران كه در حالت زانوزده ساخته شدهاند و نيز ارابهراناني كه ارابههاي متصل به چندين اسب را ميرانند اشاره كرد. نكته جالب توجه اين كه چهره هر يك از اين 8 هزار سرباز شكل و حالت و حتي مدل موي منحصر به فردي دارد.

سه بخش مختلف اين ارتش سفالي در سه گودال مختلف كشف شدهاند: گودال اول كه مشهورترين و بزرگترين گودال نيز هست، سربازان پيادهنظام را در خود جاي داده است. گودال دوم به سربازان سوارهنظام تعلق دارد و گودال سوم نيز به افسران و درجهداران تعلق دارد.

كين شي هوانگدي از آن جا دستور ساخت و دفن مجسمههاي سفالي را صادر كرد كه باور داشت اين ارتش پس از مرگ از او محافظت خواهد كرد. جنگجويان سفالي با آرايش جنگي در يك و نيم كيلومتري مقبره امپراتور و رو به سرزمينهاي دشمن دفن شدهاند، به طوري كه بين دشمن و مقبره امپراتور قرار بگيرند.

ارتش سفالی

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی