صفحه کنونی:صفحه اصلی > فرهنگی > علمی و بهداشتی > متن

افزایش سریع تاثیر بین المللی حقوق مالکیت معنوی چین

2018-06-08 15:50:05

در سال های اخیر، نفوذ بین المللی مالکیت معنوی چین به طور سریع افزایش یافته و توانایی خروج موسسات برای ورود به بازار بین المللی به طور چشمگیر تقویت یافته است.

در سال های اخیر، بیشتر موسسات چین از منافع قانونی خود برای توسعه در بازار خارجی دفاع کردند.

لو پنگ چی، معاون رییس کمیته کمک به تجارت جهانی چین گفت: نقش مهم مالکیت معنوی در تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی خارجی به طور کامل نمایان شده است. ایده و توانایی موسسات چین برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی در خارج از کشور به طور پیوسته تقویت یافته است.

سال 2017، چین درخواست ثبت 51 هزار اختراع PCT داد که به این ترتیب در مقام دوم جهان قرار دارد.

شن چانگ یو، رییس اداره ملی مالکیت معنوی گفت که فعالانه در مدیریت جهانی حقوق مالکیت معنوی شرکت می کند و به توسعه قوانین بین المللی مالکیت معنوی در مسیر فراگیر؛ متعادل و موثر کمک و محیط بین المللی مطلوب برای ورود موسسات چین به بازار بین المللی ایجاد می کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی