صفحه کنونی:صفحه اصلی > فرهنگی > مسلمانان > متن

شانی خان :با مهربانی و عشق از خانه خدمت به سالمندان حمایت می کند

2015-06-05 18:28:41

شانی خان :با مهربانی و عشق از خانه خدمت به سالمندان حمایت می کند

خانم شانی خان یک ساکن معمولی در محل زندگی خود است که با مهربانی و عشق، خانه خود را به پایگاه خدمات به سالمندان تبدیل کرده است. او خانه ای برای سالمندان این ناحیه فراهم کرده تا از آنان مراقبت کند. می توان گفت خانم شانی خان اتامو نمونه طرفدار وحدت ملی، صداقت وعشق فرزندی به شمار می رود.

خانم شانی خان 52 سال دارد و در شهر فو کانگ استان خود مختار شین جیانگ  با شوهر، دختر و پسر خود زندگی می کند.پس از گذشت بیست سال از ازدواج، زندگی خانم شانی معمولی ولی شیرین است و همه اعضای خانواده گردهم  و با هم احساسات ، خوبی و بدی ها را به اشتراک می گذارند و به هم کمک می کنند. در سال 2005، مادر شوهرش فلج و بستری شد. شش سال بود که شانی خان هر روز صورت بدن، دست ها و پاهای مادر شوهر پیر خود را می شست و غذا و دارو را به این پیر زن می داد و با او صحبت می کرد. گاهی مادر شوهر خود را برای درمان به بیمارستان می رساند و شب ها او را ماساژ می داد تا اینکه پیر زن با سعادت و خوشحالی دنیا را ترک کرد. شانی خان با سخت کوشی و مهربانی خود، محیطی گرم و صمیمی در خانه بوجود آورد.

داستان مراقبت خوب او از مادر شوهر مورد ستایش و قدردانی همسایگان و کارمندان قرار گرفته است. روزی در سال 2010، مسوول ناحیه زندگی به دنبال او رفت و گفت:با توجه به  رفتن اکثر جوانان از این ناحیه،  امیدوار است تمام پیرانی که فرزندانشان در خانه نیستند، در خانه شانی خان جمع شوند و تحت مراقبت قرار بگیرند. از این رو خانه شانی خان تبدیل به خانه سالمندان شد. شانی خان پس از شنیدن حرف های مسوول ناحیه زندگی، بسیار خوشحال بود و فکر کرد که به علت اعتماد فراوان مسوولان ناحیه زندگی به خود، باید با بر طرف کردن هر گونه مشکل، تمام سالمندان در خانه خدمت خود با سعادتمندی و شادمانی پایان عمر را بگذرانند.  در ماه دسامبر سال 2010، با پشتیبانی و کمک مالی دولت  و انجمن زنان شهر فو کانگ نخستین خانه سالمندان در همان ناحیه یعنی در خانه خانم شانی خان تاسیس شد،اولین در شین جیانگ. به علت قیمت پایین، خدمات عالی و انعطافپذیری بالا، این خانه سالمندان مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. در میان بیش از 20 سالخورده که تحت مراقبت خانم شانی خان هستند، از چندین ملیت مانند ملت هان، هوی، قزاقی، اویغور است. مسن ترین آنها امسال 90 ساله و جوان ترین شان  58 ساله است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی