صفحه کنونی:صفحه اصلی > فرهنگی > مسلمانان > متن

ملحق شدن مسلمانان چینی به بازار اسلامی

2015-07-03 18:55:48

ملحق شدن مسلمانان چینی به بازار اسلامی

هنگامی که سود در اسلام در حال گسترش باشد روابط اقتصادی خارجی نیز با جهان اسلام شکل می گیرد.

این چوان، چین- محمد یوسف یک پیاز بزرگ را برداشته و با رضایت لبخندی بر لبانش شکل می گیرد. سبزیجات در این نمایشگاه باعث رضایتمندی اوست، زیرا نه تنها به خاطر اندازه و کمیت آن بلکه به خاطر حلال بودن و قابل قبول بودن آن سر میز مسلمانان.

آقای یوسف یک تاجر مالزیایی می باشد که از واردات غذای حلال از این منطقه دور افتاده در شمال غرب چین زندگی خود را می گذراند و البته سود خوبی هم دارد.او یک تاجر خارجی بوده و این نقطه مسلمان نشین امیدوار است بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همچنین توجه تجارت اسلامی جهانی غذا به این منطقه جلب شود.

آقای یین چیو به قایم مقام شهردار این منطقه می گوید: یک سوم جمعیت تشکیل دهنده این نطقه هویی می باشند.آن ها همانند دیگر مسلمانان در دیگر کشورها زنگی خود را می گذرانند.آن ها ویژگی خاص رقابتی این نطقه هستند.

پیشنهاد: آیا می توانید امتحان شهروندی ایالات متحده را بدهید؟

همان طور که دولت در تلاش است تا ارتباطات جدید اقتصادی با خاور میانه و دیگر مسلمانان برقرار کند، شهروندان فقیر این نطقه ردر چین که هم مرز با صحرای گوبی می باشد در حال باز یافتن اسلام هستند.بعد از قرن ها انزوا مذهبی ،به گفته ما پینگ ، رییس موسسه هویی و اسلام این منطقه مسلمانان نینگ شیا در حال بازسازی یک حس بین المللی  اجتماع هستند. گرچه مکن است این موضوع در مواقعی باعث دلسرد شدن دولت چین شده باشد، آن ها همیشه در مورد تفکیک سازی مخالفت داشته اند. اقتصاد این منطقه بسیار ضعیف عمل کرده و سومین شهر فقیر در کشور می باشد. با همه این احوال آن ها را فکر واداشته است.آقای پروفسور ما این مطالب را برای ما بیان می کند.

او می گوید: ثبات از الویت های اولیه این منطقه محسوب می شد ولی در حال حاضر این الویت جای خود را به پیشرفت داده است. مهمترین خواسته دولت پول است.

دولت در جستجوی پول نمایشگاه سالانه غذای حلال و انجمن های بین المللی اسلامی را در این منطقه بر پا کرده و یک هفته ادامه داشت.وانگ جنگ وی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در سخنرانی خود گفت: این نمایشگاه فرصتی است در نینگ شیا برای قدم گذاشتن به جهان.

تولید کنندگان مسلمان هویی در مدت چهار روز این نمایشگاه گوشت و سبزیجات حلال در این نمایشگاه اریه داده اندبه اعتقاد این مسلمانان غذاهایی که با کودهای تهیه شده از پس ماندهای انسانی و حیوانی تولید نشده باشد حلال است.در این نمایشگاه همچنین لباس و سرامیک و محصولات دیگر برای مصرف کنندگان مسلمان به فروش رسید.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی