آشنایی با زیبایی فرهنگ و فناوری سنتی چین

2017-09-18 09:21:03 国际在线

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

در سفر به شهر جوان جو این جانب از نزدیک با زیبایی فرهنگ و فناوری سنتی این شهر و چین آشنا شدم و لذت بردم.

من در این سفر به جنوب چین از نزدیک با نظمی شائو لین، فناوری درست کردن ظروف چینی سفید، تولید مجسمه سنگی، موسیقی نن و اپرای عروسک لمس کردم. هر یک از آنها جاذبه و زیبایی خود را دارند. به نظر من واقعا باید مورد حفاظت و تبلیغ مطلوب قرار بگیرد.

به نظر این هنرمند، هنر نباید با احساس تلخی همراه باشد، بلکه باید نوعی از لذت در تعادل بین زندگی و هنر وجود داشته باشد. نوآوری یک نتیجه است و به میراث گذاشتن آن یک مسوولیت است. آن کس که توانایی جانشینی برای یک هنر را دارد باید این مسوولیت را پذیرفته و در اجرای آن کوشا باشد.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی