صفحه کنونی:صفحه اصلی > دیدگاه شما > متن

یک سال به دنبال موش زیرک

2020-01-21 11:10:44

یک سال به دنبال موش زیرک

موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک، 12 نشانه تقویم زودیاک چینی است. موش را که به کنجکاوی، زیرکی و کاردانی می شناسند، در چرخش ۱۲ نشانه زودیاک اولین نشانه است، به این معنی که سال موش، سال بازنگری و نو شدن است.

از سوی دیگر، اساتید فنگ شویی (یک فلسفه و فن باستانی در چین که از جمله برای چیدمان درست اشیا از این فلسفه استفاده می شود تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت داشته باشد) بر این باورند که سال موش به ویژه برای کسانی که در این سال به دنیا آمده اند، سال عشق و ثروت است. با این تعریف ها به نظر می رسد سال 2020 سالی با فرصت های جدید باشد.

باور شما نسبت به این گونه باورها چیست؟ از نگاه شما آیا این گونه باورها می تواند بر برنامه های زندگی اشخاص تاثیر بگذارد؟ فکر می‌کنید زودیاک چینی چه سرنوشتی برای شما رقم زده است؟


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی