صفحه کنونی:صفحه اصلی > اجتماعی > متن

پیشبرد طرح شهرسازی نوین در چین

2015-08-26 20:10:51 CRI

پیشبرد طرح شهرسازی نوین در چین

ظرف سی سال، پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در چین، مساحت شهرها در این کشور دو- سه برابر شده و نرخ شهرسازی به 52.6 درصد رسیده است.

اما شهرسازی سنتی، به معنای حقیقی شهری شدن نیست. چرا که چین 269 میلیون کارگر روستایی دارد. براساس مقررات کنونی نظام هویت شناسنامه ای این گروه از افراد نمی توانند به حد کافی از دستاوردهای شهری شدن بهره مند شوند.

مارس سال 2014، شورای دولتی چین برنامه شهرسازی نوین کشور در پنج سال آینده را منتشر کرد. در این برنامه عامل انسانی مورد توجه بیشتر قرار گرفت.

"شو لین" مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه کمیته توسعه و اصلاحات چین در جمع خبرنگاران، وضعیت جدید توسعه شهرسازی نوین چین را تشریح کرد.

محور شهرسازی، انتقال جمعیت روستایی به شهرها و ایجاد فضای جدید برای زندگی صدها میلیون نفر چینی در سطح بالاتر است.

شو لین، مدیر بخش برنامه ریزی توسعه کمیته توسعه و اصلاحات چین افشا کرد: در برنامه ریزی شهرهای کشور تا سال 2020 شهری سازی سی صد میلیون نفری مطرح شده است.

وی افزود : شهرسازی سی صد میلیون نفری به این معناست که نخست، تا سال 2020 یکصد میلیون نفر از جمعیت کشاورزی واجد شرایط، شناسنامه شهری به دست می آورند. دوم این که از طریق بهسازی مناطق زاغه نشین و دهکده های حاشیه شهرها، شرایط مسکونی حدود یک صد میلیون نفر از ساکنان این مناطق بهبود می یابد.

سوم، با توسعه و روند شهرسازی در مناطق مرکزی و غربی، حدود صد میلیون نفر از ساکنان این مناطق در نزدیکی به اهالی شهری تبدیل شوند.

پیشبرد طرح شهرسازی نوین در چین

شهرسازی نوین در آینده به معنای این است که افراد، بیشتر ساکن شهرها باشند و از امکانات شهری بیشتر بهره مند شوند. تبدیل کارگران روستایی به ساکنان شهری به خصوص اصلاحات نظام های متفاوت تامین اجتماعی شهری و روستایی محور کار شهری سازی نوین و همچنین بزرگ ترین مشکل است.

چین 269 میلیون کارگر روستایی دارد. در این حالت، چگونه می تواند به افراد واجد شرایط، شناسنامه شهری ارایه دهد؟ افراد بدون شرایط لازم چگونه از خدمات عمومی اساسی بهره مند می شوند؟ این محور کار است. اما هزینه ساخت و ساز تاسیسات زیربنایی برای حکومت های محلی فشارهای اقتصادی زیادی به همراه می آورد.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی