صفحه کنونی:صفحه اصلی > اجتماعی > متن

ارتقای پیوسته رضایت جامعه چین از کار حفاظت از حق مالکیت معنوی

2018-06-08 16:58:29

26آوریل مصادف با روز حق حاکمیت معنوی جهانی است. همینروز اداره ملی حق حاکمیت معنوی چین اولین گزارش تحقیقات رضایت اجتماعی از حفاظت از حق حاکمیت معنوی را منتشر کرد. گزارش نشان می دهد که رضایت جامعه چین از کار حفاظت از حق مالکیت معنوی پیوسته ارتقاء یافته است، در میان آنها رضابت موسسات با سرمایه خارجی و سرمایه گذاری مشترک از موسسات خصوصی بالاتر است.

جانگ جی چن رییس بخش هماهنگی حفاظت اداره ملی حق مالکیت معنوی چین گفت این اولین بار است اداره ملی حق حاکمیت معنوی چین گزارش تحقیقاتی درباره حفاظت از حق مالکیت معنوی را رسما منتشر کرد. در این گزارش آمده است ، سال گذشته درجه رضایت جامعه چین از حفاظت از حق حاکمیت معنوی 76ر69نمره بود و نسبت به دوسال پیش 4ر31نمره ارتقا یافت و به پیشرفت شایانی رسید.

وی گفت: این نتیجه بطور عینی نشان می دهد که چین در سالهای اخیر در ابعادی مانند اجرای قانون حق مالکیت معنوی و دادگاه مخصوص حق مالکیت معنوی اقدامات مهمی اتخاذ کرده و به ثمرات مطلوبی دست یافته است و در محالف مختلف جامعه بازتابهای بهتری به دنبال داشته است. در عین حال همچنین باید توجه داشت که رضایت محافل مختلف اجتماعی نسبت به سرموقع جبران و مبلغ جبران ناشی از نقض حق حاکمیت همچنان بالا نیست ،همچنین برخی نسبت به پدیده های تقلبی متداول راضی نیستند.

جانگ جی چن یادآوری کرد ، در گزارش آمده است در چین رضابت موسات با سرمایه گذاری مشترک و موسسات با سرمایه گذاری خارجی از حفاظت از حق حاکمیت معنوی از موسسات خصوصی بالاتر است.

" این نشان میدهد موسسات با سرمایه گذاری خارجی یا مشترک در کاربرد حق مالکیت معنوی و دفاع از آن توانمندتر هستند، همچنین نشان می دهد دولت چین همواره بر سیاست برخورد یکسان با موسسات چینی و خارجی و حفاظت برابر از حق حاکمیت معنوی پایبند است. "

همینروز اداره ملی حق مالکیت معنوی چین همچنین «برنامه سه ساله اصلاحات تسهیل سازی ثبت علامت تجاری» را منتشر کرد. چن ون تونگ معاون علامت تجاری اداره ملی حق مالکیت معنوی چین گفت در حال حاضر زمان رسیدگی ثبت علامت تجاری 8ماه است، طبق برنامه نامبرده در سه سال آینده این زمان به میزان زیاد کاهش می یابد و تا سال 2020بطور اساسی سیستم ثبت علامت تجاری موثر وکارآمد ساخته شود.

" تا پایان سال 2018، زمان رسیدگی ثبت علامت تجاری به شش ماه کاهش می یابد و از میانگین سطح کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی فرا رود. تا سال 2020زمان متقاضی ثبت علامت تجاری از جمله رسیدگی ثبت بین المللی و زمان ثبت به کمتر از 4ماه می رسد. زمان رسیدگی بعدی نیز همزمان کاهش می یابد. "

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی