صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

رهبران دوره جدید جمهوری خلق چین انتخاب شدند

2018-03-17 11:28:38

رهبران دوره جدید جمهوری خلق چین انتخاب شدند

قبل از ظهر 17مارس پنجمین نشست عمومی اولین اجلاس سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن برگزار شد،  شی جین پینگ با به دست آوردن کل آرای موافق به ریاست جمهوری خلق چین و رئیس کمیسیون نظامی جمهوری خلق چین انتخاب شد.

همچنین لی جن شو به رییس کمیته دائمی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین و وانگ چی شن به معاون رییس جمهوری خلق چین انتخاب شدند.

بعد از پنجمین نشست عمومی مراسم سوگند قانون اساسی برگزار شد، این اولین بار پس از اجرای نظام سوگند قانون اساسی است که رهبران چین در اجلاس مجلس ملی سوگندنامه قانون اساسی را قرائت کردند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی