صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گفت و گوی رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مدیر عامل ایرنا

2019-03-28 20:14:12

در یک جامعه به اعتقاد من رسانههای بزرگ مسؤولیت اجتماعی بزرگی دارند و با توجه به توانمندیهای فناوری و رسانهای که رسانههای بزرگ آسیا از جمله رسانۀ شما و سایر رسانههای بزرگ چین یا رسانههای بزرگ کشورهای آسیایی مثل رسانههای فراوان و متعددی که اکنون در ایران شکل گرفته اند میتوانند در قرن بیست و یکم نقش بسیار مهمی داشته باشند و مسؤولیت اجتماعی خودشان را در جهت آگاهیبخشی به مردم و افکار عمومی و تقویت صلح و همزیستی و آگاهی ملتها به خوبی انجام دهند.

وی دربارۀ چگونگی ایجاد یک محیط خوب در جهان با همکاری رسانه های آسیایی گفت: من اعتقاد دارم که ما نیاز به این همکاریهای متقابل داریم و این همکاری دیگر صرفاً یک کارخوب نیست بلکه یک ضرورت قطعی است و برای کمک به ملتهایمان ما باید این همکاریها را توسعه دهیم. سازمانهای همکاری بینالمللی که شکل گرفته و یا در حال شکلگیری است زمینه و بستری بسیار خوب برای همکاری هستند و یکی از آنها سازمان همکاریهای رسانهای آسیا است که خوشبختانه همکاران و دوستان چینی ما در شکلگیری آن پیشگام هستند. یکی از آنها اتحادیه اُآنا یا اتحادیۀ خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه است که ایران و چین از بنیانگذاران آن بودند و زمینۀ همکاری خوبی دارند. بنابراین، یکی از محورهای توسعۀ این همکاریها فعالسازی بیشتر این نهادها و اتحادیههایی است که رسانههای آسیایی در آنها حضور دارند.

بخش دیگر این همکاریها در قالب مبادلۀ توانمندیها در حوزههای مختلف از جمله حوزۀ فناوری است که رسانههای بزرگ آسیایی بتوانند دستاوردهای خودشان را در زمینه فناوری و همچنین در حوزۀ توانمندیهای خبری با هم مبادله کنند و به اشتراک بگذارند.

به طور کلی با توجه به اینکه در حال حاضر کشورهای آسیایی در دنیا از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسیار مهمتری در مقایسه به چند دهه قبل دارند این توقع وجود دارد که در حوزۀ رسانه هم نقش خود را پررنگتر کنند و این بدون توسعۀ همکاریهای متقابل قطعاً میسر نخواهد بود.

حضور من در این اجلاس هم به همین دلیل هست. من در یک سال گذشته برای دومین بار است که در چین حضور پیدا میکنم و در این فاصله چند هیأت از طرف ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به چین سفر کردهاند و در طول یک سال گذشته من در ایران میزبان چندین هیأت رسانهای از چین بودم که این فعالیتها برای توسعۀ همکاری متقابل است و امیدواریم که در این سفر هم بیشتر توسعه پیدا کند. من لازم میدانم در پایان تقدیر کنم از رشد فعالیتهای رسانهای در چین و توانمندیهایی که در چین ایجاد شده که بسیار ارزشمند هست و همکاری با این رسانهها برای ما هم بسیار ارزشمند است و افتخارمیکنیم. همچنین سایر همکاران ما در رسانههای کشورهای آسیایی توفیقات خوبی داشتند. ما هم تلاشمان بر این است که همکاری متقابل داشته باشیم و از دستاوردها و موفقیتهای آنها استفاده کنیم و دستاوردهای خودمان را هم در اختیار آنها بگذاریم. همکارانمان را برای آموزش و استفاده از این دستاوردها اعزام کنیم به رسانه‏های دیگر و همچنین دعوت کنیم از رسانههای مختلف برای این که دستاوردهایی که داریم را به آنها آموزش بدهیم.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی