صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گفت و گوی رادیو و تلویزیون مرکزی چین با مدیر عامل ایرنا

2019-03-28 20:14:12

مدیر عامل ایرنا دربارۀ شعار نشست امسال مجمع آسیایی بو آئو «سرنوشت مشترک، اقدام مشترک و توسعه مشترک» گفت: من فکر میکنم خیلی پیام روشن و دقیقی دارد این شعار و شعار خوبی انتخاب شده است. اساساً شعار عبارت است از بیان کوتاه و عبارتی کوتاهی برای یک معنای بزرگ و این شعار معنای بزرگی دارد؛ ما سرنوشت مشترکی داریم به جهت پیوند جغرافیایی و تاریخی و نیاز به توسعۀ مشترک داریم. آسیا در برگیرنده کشورهای بزرگ، تمدنهای بزرگ، ملتهای بزرگ است و در عصر حاضر هم رسانهها نقش بسیار مهم دارند در این همکاری‏ها و این نشستها میتوانند در این حوزه تأثیرگذار باشند و به همین خاطر گفتم مسؤولیت اجتماعی ما ایجاب میکند که در این حوزه با هم همکاری و تعامل بیشتری داشته باشیم.

من میخواهم یک کلمه هم اضافه کنم به این شعار؛ بخشی از جامعۀ بشری به خصوص در آسیا و از جمله چین و ایران، یک وجه مشترک دیگر هم دارند و آن یک مسئله مشترکی است که دو سال است در دنیا ظهور کرده و این پدیدهای است که در رأس جامعۀ سیاسی آمریکا حضور دارد و دردسرها و مزاحمتهایی را برای کشورهای ما ایجاد میکند. این نیز یک وجه مشترک است که ما را به هم نزدیکترمیکند و ایجاب میکند که فعالیتهای رسانهای مشترک بیشتری داشته باشیم تا هم ما و هم ملتهای ما و هم ملت آمریکا از این دردسر رئیس جمهورشان خلاص بشوند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی