صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

پرتاب اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویت داده از سوی چین

2019-04-01 12:32:20

پرتاب اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویت داده از سوی چین

ساعت 23 و 51 دقیقه روز یکشنبه 11 فروردین/ حمل، 31 مارس، چین در مرکز پرتاب ماهوارۀ شی چانگ با استفاده از موشک «راهپیمایی طولانی 3 ب» با موفقیت ماهوارۀ «تیان لیان 01» را به مدار مقرر پرتاب کرد.

ماهوارۀ «تیان لیان 01» اولین ماهوارۀ نسل دوم سامانۀ ماهواره های ارتباطی تقویتِ دادۀ چین است. این ماهواره خدمات ارتباطی تقویت، دریافت و انتقال داده را برای سفینه های فضایی سرنشیندار، ماهواره ها، موشکهای حامل و غیره فراهم خواهد آورد.

این مأموریت سیصد و یکمین پرواز موشکهای حامل موسوم به «راهپیمایی طولانی» بود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی