صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

معاون وزیر صنایع و اطلاعات گستری چین: تاثیر تعرفه بندیهای امریکا قابل مهار است

2019-05-26 20:53:18

معاون وزیر صنایع و اطلاعات گستری چین می گوید اقدام آمریکا در وضع عوارض گمرکی با نرخ 25 درصد برای 200 میلیارد کالای به سود هیچکدام از طرفهای چین، آمریکا و جهان نیست و گرچه بر اثر آن، برخی شرکتها و صنایع چین با چالشهایی مانند افزایش بهای ساخت و کاهش سفارش مواجه می شوند اما تاثیرات منفی ناشی از این اقدام امریکا به طور کلی قابل مهار است.

این مقام چینی اعلام کرد که آن 200 میلیارد کالای صادراتی به آمریکا تنها 8 درصد کالاهای صادرات چین را تشکیل می دهد و از میان تولیدکنندگان این کالاها، 50 درصد نیز شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای آمریکایی هستند. این اقدام به شرکتها و مصرف کنندگان خود آمریکا نیز آسیب می رساند.

او در اشاره به اقدامات اخیر آمریکا به منظور سرکوب شرکتهای چینی مانند شرکت هوا وی گفت، آمریکا به بهانه های بی پایه این شرکتهای چینی را سرکوب می کند که نوعی تمسخر نظام اقتصادی بازاری آن کشور است. ما بار دیگر از امریکا دعوت می کنیم از سرکوب شرکتهای چینی دست بردارد و بازاری برابر ایجاد کند.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی