صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

مشخص شدن سمت و سوی پیشرفت روند جهانی شدن از سوی چین

2020-01-16 21:34:44

 نشست سالانه مجمع اقتصادی داووس هفته آینده برگزار می شود. در آستانه برگزاری این نشست پرسش این است که با توجه به جریان های ضد جهانی شدن و افزایش اعوامل نامعلوم در اقتصاد جهان، روند جهانی شدن باید در چه جهتی پیش برود؟   شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین سه سال پیش در نشست سالانه مجمع اقتصادی داووس جواب این پرسش را داد. او جهانی شدن اقتصاد را پاسخگوی نیاز به افزایش تولیدات جامعه و نتیجه پیشرفت علمی و فنی خواند و گفت جدا کردن جوامع اقتصادی از یکدگیر و قطع ارتباطات مالی، فنی، تولیدی، صنعتی و نیروی انسانی میان کشورهای جهان غیر ممکن است. این جمع بندی رئیس جمهور چین به نوعی، جهت پیشرفت روند جهانی شدن اقتصاد را مشخص کرده است.   این نتیجه گیری در واقع همان روندی را نشان می دهد که بر اساس آن چین در سه سال گذشته بر اقتصاد آزاد و به اشتراک گذاری فرصت ها و منافع پایبند بوده است.   اصلاح سیستم مدیریت جهان روز به روز فوری تر و واجب تر به نظر می آید. موضع چین در این مساله مبنی بر مشورت، سازندگی و بهره مندی مشترک راه بسیار مطلوبی برای حل معضلات در مدیریت جهان به شمار می آید. چین همچنان اجرای ابتکار کمربند و جاده را ادامه و همکاری بانک سرمایه گذاری آسیا با دیگر بانکهای چندجانبه را به پیش سوق خواهد داد.   سخنرانی سه سال پیش شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست سالانه مجمع اقتصادی داووس جهت پیشرفت روند جهانی شدن را مشخص کرد و باید گفت که دوراندیشی و هوشیاری او نسبت به مسائل گوناگون قابل ستایش است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی