صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

رشد سریع ارزش مارکهای چین

2020-01-23 15:37:14

  یک شرکت ارزیابی داراییهای ناملموس و راهبرد نشان تجاری در انگلستان 2 بهمن/ دلو، 22 ژانویه در نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در سال 2020 گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن طی 10 سال گذشته، از هر ده نشان تجاری برتر و دارای رشد سریع ارزش در جهان، نُه نشان از آن چین بوده است. بر اساس گزارش «500 نشان تجارب با ارزش جهان»، از سال 2010 به این سو، مبلغ کل ارزش نشانهای تجاری چین در این فهرست رده بندی 1100 درصد افزایش یافته که تا با فاصله زیادی از سرعت و میزان رشد نشانهای تجاری همه کشورها و مناطق بالاتر و بیشتر بوده است. طبق این گزارش طی ده سال گذشته، رشد ارزش تمام نشانهای تجاری درج شده در این رده بنده به 143 درصد رسیده و سرعت رشد نشانهای تجاری چینی تقریبا 8 برابر سرعت رشد نشانهای دیگر بوده است.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی