صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

مرور مراحل همکاری بین المللی چین در مبارزه با کرونا

2020-04-08 21:05:28

شیوع کووید 19 پردامنه ترین رویداد بهداشت عمومی جمهوری خلق چین پس از تأسیس کشور به شمار می رود. چین در مقابله این بیماری جامعترین و جدیترین تدابیر پیشگیری و مهار را در پیش گرفت و خسارات سنگینی را تحمل کرد. با تلاش همه مردم کشور، وضعیت چین رو به بهبود گذاشته و نظم تولید و زندگی مردم در حال احیاء و عادی شدن است.   ویروس مرز نمی شناسد و شیوع بیماری همه ملتها را تهدید می کند. جامعه جهانی تنها در صورت همبستگی و هماهنگی می توند بر این معضل غلبه کند. چین در مبارزه با این ویروس همواره بر اساس ایده جامعه بشری با سرنوشت مشترک و با برخورد باز و شفاف و مسؤولیت پذیری، اطلاعات و تجربیات خود را در پیشگیری و مهار و درمان با جامعه جهانی به اشتراک گذاشت و ضمن تقویت همکاری بین المللی در این راستا، تا حد توان کمکهای خود را در اختیار کشورها قرار داد که مورد قدردانی و تأیید جامعه جهانی قرار گرفته است.

مرور مراحل همکاری بین المللی چین در مبارزه با کرونا

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی