صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین تشکیل جلسه داد

2020-05-14 20:43:44

 کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 25 اردیبهشت/ ثور، 14 مه تشکیل جلسه داد. در این جلسه وضعیت مقابله با کروناویروس جدید در داخل و خارج تحلیل و اقدامات مربوط به پیشگیری و مهار شیوع بیماری در وضعیت عادی و افزایش ثبات زنجیره صنایع و زنجیره تامین بررسی شد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب ریاست نشست را بر عهده داشت و سخنرانی کرد. 

شی جین پینگ خاطر نشان کرد: در حال حاضر وضعیت پیشگیری و مهار بیماری در کل خوب است، در عین حال وضعیت در خارج از کشور هنوز جدی و پیچیده است. وظایف داخلی در جلوگیری از شیوع مجدد همه گیری همچنان سخت و سنگین است. باید اندیشه سستی و احساس خستگی را کنار گذاشت؛ به کار مهار شیوع احتمالی از خارج و وقوع مجدد آن در داخل کشور با دقت ادامه داد؛ نباید هرگز اجازه دهیم که نتایج پیشگیری و مهار که به آسانی به دست آمده، از کف برود؛ باید تحقق هدف پیروزی نهایی در فقرزدایی را تضمین کنیم و جامعه نسبتا مرفه را به طور همه جانبه ایجاد کنیم. 

در این نشست یادآوری شد که باید از اولویت بازارو نیروی بالقوه تقاضای داخی فوق العاده بزرگ استفاده کرد؛ ساختار جدید توسعه با همیاری عناصر داخلی و خارجی را ایجاد کرد، پروژه های بهبود پایه صنایع و ارتقاء زنجیره صنعتی را اجرا کرد، با تحکیم اولویت صنایع سنتی، جایگاه برتری صنایع پیشتاز را تقویت بخشید، صنایع راهبردی و نوظهور صنایع آینده را سامان داد، سطح مدرنیزاسیون زنجیره صنایع را ارتقا داد، با استفاده از امتیازات نظام سیاسی کشور، کارهای نوآوری فنی را تقویت بخشید و توان تامین حلقه های محوری، ابعاد و محصولات محوری را تشدید بخشید. 
امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی