صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

گزارش و تصمیمات نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

2020-05-15 20:36:47

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز جمعه 26 اردیبهشت/ ثور، 15 مه با برگزاری نشستی «گزارش کار دولت» را که از سوی شورای دولتی برای مطالعه و بررسی به سومین نشست سیزدهمین دور مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارائه می شود، مورد بررسی قرار داد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ریاست این نشست را برعهده گرفت.

در این نشست مطرح شد که طی یک سال گذشته، توسعه چین با مشکلات و چالشهای زیادی روبرو بود و کمیته مرکزی حزب با محوریت شی جین پینگ مردم اقوام سراسرکشور را برای غلبه بر مشکلات و اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف عمده تمام سال رهبری کرد و پایه محکم و مصممی برای ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه ایجاد کرد. پس از شیوع کروناویروس، کمیته مرکزی حزب پیشگیری و مهار آن را مهمترین امر تلقی کرده است که شی جین پینگ شخصاً فرماندهی آن را بر عهده دارد و با دادن اولویت نخست به امنیت جان و سلامتی مردم، همه اعضای حزب و ارتش و مردم اقوام سراسر کشور را برای پیروزی در مقابله با ویروس رهبری می کند. پس از تلاشهای سخت، نبرد دفاع از وو هان و دفاع از هو بی به نتایج قاطعی رسیده و پیشرفتهای مثبتی در هماهنگسازی پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس و توسعه اقتصادی و اجتماعی به دست آمده است.

در این نشست با اشاره به این که وضعیت شیوع کروناویروس و اوضاع اقتصاد جهان کماکان جدی و پیچیده است و توسعه کشور با چالشهای بی سابقه ای مواجه است، درخواست شد در مرحله بعد بدون کاستن از تدابیر پیشگیری و مهار کروناویروس، همزمان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیش برود. باید با اجرای راهبرد افزایش تقاضای داخلی، به تسریع در تغییر روش توسعه اقتصاد کمک کرد. باید تحقق هدف فقرزدایی تضمین و به افزایش درآمد روستاییان کمک شود. همچنین باید با لحاظ تضمین و بهسازی زندگی مردم، توسعه و اصلاحات را پیش برد.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی