صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

تعداد دانش آموزان و دانشجویان حاضر در آموزشگاه های عالی چین به بیش از 400 میلیون نفر رسیده است

2020-05-21 10:40:09


تعداد دانش آموزان و دانشجویان حاضر در آموزشگاه های عالی چین به بیش از 400 میلیون نفر رسیده است


به گزارش خبرگزاری شین هوا، چهارشنبه 31 اردیبهشت/ 20 مه، براساس آمار پیشرفت امور آموزش و پرورش چین در سال 2019 که در وب سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش چین منتشر شد، تعداد دانش آموزان و دانشجویان حاضر در انواع آموزشگاه های عالی چین به 400 میلیون و 20 هزار نفر رسیده است.

طبق این گزارش منتشر شده، در سراسر کشور چین، جمعا 530 هزار و 100 آموزشگاه در سطوح مختلف وجود دارد که در مقایسه با سال 2018 میلادی، 11 هزار و 300 مورد افزایش یافته است. در عین حال، تعداد دانش آموزان و دانشجویان حاضر در انواع آموزشگاه های سطوح مختلف به 282 میلیون نفر رسیده که در مقایسه با یک سال پیش از آن، 6 میلیون و 606 هزار و 200 نفر و تعداد آموزگاران خصوصی به 17 میلیون و 320 هزار و 300 نفر رسیده است که در مقایسه با سال 2018 میلادی، 591 هزار و 800 نفر افزایش یافته است.

 


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی