صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی چین در سال 2019 تحقق یافت

2020-05-22 10:41:45

لی که چیانگ نخست وزیر چین، جمعه 22 مه/ 2 خرداد خبر داد، چین در سال 2019 در مواجهه با مشکلات و چالش های گوناگون به اهداف عمده تعیین شده سال دست یافت و عملکرد اقتصادی ملی به صورت پایدار و باثبات حفظ شده است. وضعیت زندگی مردم بیش از پیش بهبود یافته و بنیاد محکمی برای ایجاد همه جانبه جامعه نسبتا مرفه فراهم آمده است.

در سال 2019، میزان تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) با 6.1 درصد افزایش به 99.1 تریلیون یوان رسید. 13 میلیون و 520 هزار نفر از شهروندان شاغل شدند و جعمیت فقیر روستاها 11 میلیون و 90 هزار نفر کاهش یافت. درآمد سرانه شهروندان نیز از 30 هزار یوان فراتر رفته است.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی