صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

پایبندی چین بر گسترش سرمایه گذاری موثر

2020-05-22 10:45:17

نخست وزیر چین روز 22 مه/ 2 خرداد در گزارش کار دولت تاکید کرد، در سال 2020، چین سرمایه گذاری موثر را گسترش خواهد داد که بر اساس آن قرار است 3.75 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه محلی صادر و سرمایه گذاری با ارزش 600 میلیارد یوان در چارچوب بودجه مرکزی نیز برنامه ریزی شود. از سوی دیگر ساختار تاسیسات زیربنایی جدید تقویت یافته و نسل جدید شبکه اطلاع رسانی و کاربرد نسل پنجم مخابراتی توسعه می یابد. ساختار روند شهری شدن جدید به پیش سوق داده شده و تجهیزات عمومی و توانمندی خدمات شهرستان ها به سطح بالاتر ارتقا می یابد. ساختار پرژه های بزرگ و اصلی حمل و نقلی و پروژه های مربوط به حفاظت از آب نیز تقویت می شود و سرمایه ملی ساخت راه آهن به اندازه 100 میلیارد یوان افزایش خواهد یافت.

نخست وزیر چین همچنین بر تکمیل سامانه سرمایه گذاری و جذب سرمایه در بازار و حمایت از مشارکت برابر موسسات غیر دولتی در بازار تاکید کرد.


امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی