صفحه کنونی:صفحه اصلی > خبرها > داخلی > متن

چین رونق و ثبات درازمدت هنگ کنگ و ماکائو را حفظ خواهد کرد

2020-05-22 11:29:13

گزارش کار دولت چین که برای بررسی 2 خرداد/ 22 ارایه شده است، تاکید دارد که دولت مرکزی چین سیاست "یک کشور دو نظام"، "اداره هنگ کنگ توسط مردم هنگ کنگ"، "اداره ماکائو توسط مردم ماکائو" و اجرای خودمختاری به بهترین شکل را اجرا خواهد کرد و سیستم حقوقی و مکانیزم اجرایی حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه را ایجاد و تکمیل و مسوولیت براساس قانون های اصلی دولت های مناطق اداری ویژه را عملی خواهد کرد. دولت مرکزی چین از هنگ کنگ و ماکائو در توسعه اقتصاد و بهبود وضعیت زندگی مردم حمایت می کند تا به وضعیت کلی توسعه ملی بپیوندند و رونق و ثبات درازمدت هنگ کنگ و ماکائو حفظ شود.

این گزارش همچنین بار دیگر بر سیاست تایوان خاک اصلی تاکید و بر لزوم بهبود سیاست ها و تدابیر برای ارتقای مبادلات و همکاری های بین دو طرف تنگه تایوان، تعمیق توسعه هماهنگ دو ساحل و تضمین رفاه هموطنان تایوان تاکید کرد. این گزارش لازم دانست که هموطنان تایوان را برای مخالفت با جدایی طلبی تایوان متحد سازند و با ایجاد وحدت، به احیای ملی و آینده روشن کمک کنند.امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی