داخلی

چین بیش از 200 هزار ایستگاه پایه 5 جی راه اندازی کرده است
-متن2020-05-18 20:59April 21 2021 03:12:23

چین بیش از 200 هزار ایستگاه پایه 5 جی راه اندازی کرده است

چن جائو شیونگ معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین، 28 اردیبهشت/ 17 آوریل گفت که استفاده تجاری5جی در چین...

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی