چین: انتظار داریم هر چه زودتر دولت واحد فراگیر در افغانستان تشکیل شود

2020-05-12 21:13:50

  جائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین ۲۳ اردیبهشت/ ثور، ۱۲ مه گفت: چین انتظار دارد طرفهای ذیربط افغانستان هر چه زودتر دولت واحد و فراگیر تشکیل دهند تا شرایط مفید و لازم برای مبارزه کشور با ویروس کرونا و پیشبرد روند حل و فصل صلح آمیز امور ایجاد شود. طبق گزارشها سخنگوی دولت افغانستان ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد: محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت سابق افغانستان مشورت کرده و قرار گذاشته دولت واحد تشکیل دهد. دو طرف در روزهای بعد توافقنامه اشتراک قدرت را امضاء خواهند کرد. در این مورد، جائو لی جیان در نشست خبری همین روز پاسخ داد: برای خانواده و همسایه مان خوشی و امنیت آرزو می کنیم. چین و افغانستان کشورهای همسایه با دوستی سنتی و شرکای راهبردی هستند. چین بیش از هر کشوری علاقمند است ببیند هر چه زودتر صلح و ثبات در افغانستان تحقق یافته است. چین به این اخبار توجه می کند و گفتگوی مفید اخیر بین تیمهای آقایان غنی و عبدالله را می ستاید و انتظار دارد طرفهای ذیربط افغانستان با اهمیت دادن به منافع کشور و مردم خود، هر چه زودتر دولت واحد فراگیر تشکیل دهند تا شرایط مفید و لازم برای مبارزه کشور با ویروس کرونا و پیشبرد روند حل و فصل صلح آمیز امور ایجاد شود.

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی