صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语专题 > متن

قصه عروسك ها

2017-09-02 21:19:02

چهره عروسك گردان هاى اپراى عروسكى چينى در حال اجرا، اين احساس هنرمند ايرانى را به خاطرم آورد!

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

عروسك گردان ها، استاد و شاگرد، چنان انگشتان خود را هنرمندانه به چرخش مى آوردند كه تصور مى كردى عروسك ها جان دارند و مى نشستى كه قصه زندگيشان را از زبان خودشان تا به انتها بشنوى!

قصه عروسك ها

گروه عروسكى سنتى شهر جين جيانگ زير نظر استاد "چاى مى نا" بانوى هنرمند و جوان، در شهر "جين جيانگ" با علاقه فراوان عروسك هاى سنتى را به حركت مى آورند تا خاطرات اجداد خود را زنده نگه دارند و افسانه مردم و امپراتورانشان را براى نسل هاى آينده بازگو كنند!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی