صفحه کنونی:صفحه اصلی > 波斯语专题 > متن

سفر به چوان جوئو: آواى بانو

2017-09-04 08:04:39

اين يك حس ناخودآگاه بود، شايد براى اين، كه او يك زن بود! اما زنان هنرمند، زنان سختكوش، زنان دانشمند بسيار ديده بودم، پيش از اين...

اين زن زيبا بود! به تمام معنا...

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

زيبايى او بى هيچ آرايش و پيرايشى تو را وا مى داشت بدون پلك زدنى حرف هايش را بشنوى، حتى اگر همزبانش نباشى...!

او زيبا بود! حتى چند تار موى سپيدش هم چهره اش را دوست داشتنى تر كرده بود...

او سراپا موسيقى بود!

ترانه "نن يين" (يكى از قديمى ترين انواع موسيقى محلى چين) او را به خلوص رسانده است!

دستكم، منى كه حتى معنى يك واژه از ترانه اش را نمى دانم، اما با تمام وجود او را مى فهمم!

او بانوى هنرمند، استاد چای یا یی هنرمند آواز و موسيقى محلى "نن يين" در شهر "چوان جوئو" است!

امتیاز ویدیو ها

تقویم


اطلاعات:
داخلی بین المللی اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان اقتصادی فناوری ورزشی
فرهنگی
اطلاعات فرهنگی مسلمانان علمی و بهداشتی سرگرمی ویدیو موسیقی فرهنگ چین
گردشگری
گزارش ویژه جهان امروز اطلاعات خدماتی دیگر سیمای چین
امبادلات چین و ایران
مبادلات چین و ایران رویداد مهم در تاریخ چین و ایران گزارش تصویری کارشناسان و دانشمندان نمایشگاه دستاوردها
ویدیو
ویدیو
عکس ها
تصاویر گلچین
دانشنامه چین                آموزش زبان چینی